Hello Sunshine!

De Amsterdamse Zoncoalitie is een breed onafhankelijk samenwerkingsverband van installateurs, leveranciers, energiebedrijven en zoncoöperaties, geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City en Alliander. De doelstelling van deze open vereniging is 1 miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken. Als interim marketeer amsterdamse zoncoalitie hello sunshine was Ygenzinnig  verantwoordelijk voor de communicatie en marketing richting leden, partners, Amsterdammers en vastgoedeigenaren. In nauwe samenwerking met het interne team en Reclamebureau O uit Utrecht werd de campagne Hello Sunshine ontwikkeld en uitgewerkt.

Een brede publiekscampagne en een directe zakelijke toekomstgerichte boodschap

Hello Sunshine werd Hello Sunshine campagne Interim marketeereen brede campagne gericht op iedereen die iets met Amsterdam te maken heeft. Of je er nu woont of werkt, of slechts een pand bezit of beheert. We wilden gezamenlijk met onze ambassadeurs iedereen meenemen in de beweging richting de zon. Amsterdam, zet de zon op je dak! De Hello Sunshine campagne bestond uit meerdere middelen en kanalen.

De website hellosunshine.amsterdam werd het stralende middelpunt. De kick off vond plaats op de vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam eind mei 2017. De campagne behelste daarnaast online en social activaties, advertenties in het Parool en Property.nl, radio & TV met AT5 en een opvallende abricampagne.

Er is bovendien veel ruimte voor het vastleggen en delen van zonnige cases en verhalen uit de hoofdstad. Met een filmploeg gaan we op zoek naar die verhalen bij onze ambassadeurs zoals de RAI, het GVB, de Arena en Het Marnix. Die 15 ambassadeurs hebben allen gekozen voor de zon en delen graag hun ervaringen.

De boodschap van de campagne

Hello Sunshine nodigt je uit, spoort je aan en informeert je op het gebied van zonne-energie in Amsterdam. We hebben een missie, een essentiele. Amsterdam wordt de zonnigste stad van Nederland. Hoe? Maak gebruik van zonne-energie! Of je nu woont of werkt in Amsterdam, of het gaat om 1 paneel thuis of honderden op een groot dak. Iedereen kan profiteren van de zon. Wij helpen je de juiste beslissing te nemen.

Op hellosunshine.amsterdam informeren we je over de stappen die je kunt nemen om zonne-energie op je huis of bedrijfspand, je school of je supermarkt te realiseren. Zonnepanelen zijn op ieder pand een goed idee. We brengen je in contact met de subsidies, de platforms en de voorlopers. We maken het zo makkelijk mogelijk voor je met gratis zonne-scans en links naar al die initiatieven die je begeleiden van a tot zon. Samen met zijn we op weg naar 1 miljoen zonnepanelen.

De Zoncoalitie straalt

De zoncoalitie heeft na 2018 als onafhankelijke intermediair al vele matches gemaakt tussen daken en zonaanbieders. Onder leiding van Alex Muhring is de organisatie doorontwikkeld tot betrouwbare partner in zonne-energie.